Ένα νέο κοπάδι

Ιγνάτιος Μακρής

Υπεύθυνος Παραγωγής


Στη φάρμα μας κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε τα κοπάδια. Όταν αδειάσει η μονάδα από τις παλιές κότες, τότε πρέπει να γίνουν διάφορες εργασίες.

1.    Γίνεται ένας πολύ καλός καθαρισμός όλου του χώρου και απομακρύνονται οι κοπριές.

2.    Πλένονται όλοι οι  χώροι και γίνεται πολύ καλός καθαρισμός.

3.    Γίνονται δύο ή/και τρεις απολυμάνσεις.

4.    Στη συνέχεια παραμένει κενός ο θάλαμος τουλάχιστον για 15 μέρες.

5.    Γίνονται επισκευές συντηρήσεις σε όλο τον θάλαμο, στις ταΐστρες, τις ποτίστρες και τις φωλιές.

6.    Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα νέα μας «κορίτσια».

Το νέο κοπάδι είναι ηλικίας περίπου 100 ημερών. Σε κάθε θάλαμο μπαίνει ένα κοπάδι ίδιας ηλικίας. Ποτέ δεν μπερδεύουμε σε ένα θάλαμο κοπάδια δύο διαφορετικών ηλικιών.

Τις πρώτες 10 μέρες οι κοτούλες δε βγαίνουν στο χωράφι. Είναι φοβισμένες και παραμένουν εντός του θαλάμου μέχρις να εξοικειωθούν με το καινούργιο περιβάλλον. Μετά τις 10 μέρες είναι έτοιμες να βγουν στο χωράφι και να αρχίσουν την περιπλάνησή τους.