Τι είναι η Οικολογία

Βησσαρίων Μακρής

Μηχανικός Περιβάλλοντος


Η επιστήμη της Οικολογίας είναι κλάδος της Βιολογίας. Το βασικό αντικείμενό της είναι η μελέτη των ζωντανών οργανισμών (ζώα, φυτά, μικροοργανισμοί) στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι μελετώνται όλες οι αλληλεπιδράσεις των ζωντανών οργανισμών τόσο με τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς όσο και με κάθε τι άψυχο που βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον (νερό, έδαφος, ατμόσφαιρα κλπ).

Κατά λέξη ο όρος «Οικολογία» σημαίνει «Περιβαλλοντική Επιστήμη». Προέρχεται από τις λέξεις «οίκος» δηλαδή «ενδιαίτημα, φυσική κατοικία» και «λόγος» δηλαδή «μελέτη, έρευνα». Με άλλα λόγια είναι η Οικολογία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η «Περιβαλλοντική Βιολογία», δηλαδή το κομμάτι της Βιολογίας που μελετά το πώς οι ζωντανοί οργανισμοί ζουν, αναπτύσσονται, συμπεριφέρονται, εξελίσσονται στο φυσικό τους χώρο.