Τι είναι η Βιολογία

Βησσαρίων Μακρής

Μηχανικός Περιβάλλοντος


Η Βιολογία είναι η κατεξοχήν επιστήμη της ζωής. Είναι η επιστήμη που μελετά τη ζωή και τους ζωντανούς οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα, από τα πιο βασικά και πρωταρχικά επίπεδα όπως οι βασικές αρχές της ζωής και οι βασικές δομές των οργανισμών (π.χ. το κύτταρο, τα γονίδια κλπ) έως και σε πολύ πιο σύνθετα επίπεδα όπως οι σχέσεις μεταξύ διαφόρων ειδών, οι χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των οργανισμών, η τοξικότητα κάποιων παραγόντων, η γενετική, οι σχέσεις των ζωντανών οργανισμών με το περιβάλλον κλπ. Με άλλα λόγια η Βιολογία μελετά κάθε τι που έχει να κάνει με τη μορφή, τη δομή και τη συμπεριφορά των ζωντανών οργανισμών είτε στο φυσικό τους περιβάλλον είτε στο εργαστήριο.

Ο όρος Βιολογία είναι ελληνογενής και προέρχεται από τις λέξεις «βίος» δηλαδή «ζωή» και «λόγος» δηλαδή «μελέτη, έρευνα». Σήμερα η Βιολογία έχει εξελιχθεί σε μια ευρύτατη επιστήμη με πάρα πολλούς κλάδους και υποδιαιρέσεις. Έτσι μιλούμε πια για Βοτανολογία, Ζωολογία, Ιστολογία, Τοξικολογία, Υδροβιολογία, Γενετική, Εξελικτική Βιολογία, Ανατομία, Μικροβιολογία κλπ. Από την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων κλάδων της Βιολογίας προκύπτει πλειάδα άλλων εφαρμοσμένων επιστημών όπως η Ιατρική (Εφαρμοσμένη Βιολογία του Ανθρώπου), η Κτηνιατρική (Εφαρμοσμένη Ζωολογία), η Γεωπονία (Εφαρμοσμένη Βοτανολογία) κλπ.