Το όραμά μας για την Οικολογική Φάρμα Μετεώρων

Το όραμά μας είναι η Οικολογική Φάρμα Μετεώρων να έχει μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα και τα παραγόμενα προϊόντα να διακρίνονται για την εξαιρετική τους ποιότητα.

Προκειμένου να τα επιτύχουμε όλα αυτά αποφασίσαμε

1. Όλες οι κατασκευές της φάρμας να είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

2. Η λειτουργία της φάρμας να μην ενοχλεί το περιβάλλον όσο αυτό είναι εφικτό

3. Όλες οι εργασίες της φάρμας να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Χωρίς χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μηχανοκίνητων εργαλείων

4. Να συλλέγουμε το βρόχινο νερό προκειμένου να το χρησιμοποιούμε για το πότισμα και τη λάτρα  της φάρμας

5. Να καλλιεργήσουμε δέντρα (καρυδιές) προκειμένου να βοηθήσουν στη μείωση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (από τις κότες)

6. Να τοποθετηθούν 100 -150 κυψέλες με μέλισσες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επικονίαση των δένδρων και θα προσφέρουν και το μέλι

7. Η παραγόμενη κοπριά να δίνεται σε αγρότες της περιοχής για τη λίπανση των χωραφιών τους

Ολοκληρώνοντας όλα τα παραπάνω η Οικολογική Φάρμα Μετεώρων θα έχει το ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα.

Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε.